Çim Çeşitleri

AMIŞSI YUMAK (Festuca arundinacea)\\\

                       Bu çim bitkisi, kaba yaprak dokusu, seyrek yapısı ve sık biçmeye karşı az toleranslı olması, yayılmadaki yetersizliği nedeniyle çim yüzeylerin yapımında kullanılmamaktaydı.Fakat son yıllarda Amerika’da yapılan geliştirme sonucu yeni özellikler taşıyan klonları elde edilmiştir.
Festuca arundinacea üzerinde yapılan çalışmalar halen sürdürülmektedir.Çünkü Festuca arundinacea , Poa Pratentis ve lolium perenne’ye göre daha ucuz ve popüler bir cins durumda görünmektedir.
             Son yıllarda çim bitkisi olarak önem kazanmaya başlamıştır.Uzun ömürlü bir bitki olan kamışsı yumak serin ve nemli bölgelerde iyi gelişir.F. arundinacea’nın kök sistemi normal koşullarda 120 cm.ye kadar ulaşabilir.Fakat dekoratif amaçlar için kullanımları halinde toprağın 15-30cm.’lik bölümünde yayılır.Derin köklü olması nedeni ile sıcağa ve kurağa diğer çim türlerinden daha iyi dayanır.Kurak dönemlerde diğer türlere göre yeşilliğini uzun süre devam ettirir.Soğuğa dayanımı çok yüksek değildir.Aşırı soğuklardan zarar görebilir.Gölgeye dayanımı orta derecede, basılmaya ve çiğnenemeye dayanımı ise yüksektir.
              F. arundinacea 4.7-8.5 ph’lara dayanabilen bu buğdaygil, verimli toprakları sevmesine rağmen, verimsiz ve olumsuz bünye içeren topraklarda da başarıyla yetişebilmektedir.
              Son yıllarda ince yapraklı, yavaş gelişen ve çim alanlara uygun kamışsı yumak çeşitleri geliştirilmiştir.Kamışsı yumak bitkilerinin oluşturduğu yeşil alan örtülerinden en başarılı sonucu almak için 4-5 cm. yükseklikten biçim yapılması gerekmektedir,  zira derim biçimlerde kardeşlenme gerilemektedir. Aylık olarak 2-5 kg azot verilmeli, hastalıklara genellikle dayanıklı olmasına rağmen , oluşabilecek belirtiler dikkatle izlenmelidir.Hemen hiç keçeleşme sakıncası da olmayan kamışsı yumağın , yeşil alanlara uygun ıslah edilmiş ve edilmekte olan pek çok çeşidi bulunmaktadır.
                Kamışsı yumak çeşitleri atletsizim ve spor alanları , eğilimlerin stabilizasyonu , mezarlıklar, oyun alanları, yol banketleri , hava alanları, park ve bahçelerde başarıyla kullanılmaktadır. 
                                                            \\
LOLİUM PERENNE (İngiliz Çimi)
                İngiliz çimi, çim alanlarının yapımında en çok kullanılan türlerden birisidir.Yaprakları yeşil ,tüysüz ,alt yüzü parlak koyu yeşil, üst yüzü hafif mat ve belirgin omurgalı,sürgün içerisinde katlanmış şekildedir.Yaprak sapı yassı ,bazen ovaldir.gençlik devresinde yaprak kının dip kısmı kırmızıdır.Dip yaprak serbest kenarlı, tüysüz yada çok az tüylüdür.
               Çok yıllık çim esas olarak serin nemli iklimlerin, kışları sert olmayan ve serin nemli yazlara sahip bulunana yörelerine adapte olmuştur.Sıcaklığın aşırı yüksek veya aşırı düşük olmaması koşuluyla ,çok yıllık olan ömrü daha da uzayan türün önemli bir eksikliği, sıcağa olan dayanıksızlığıdır.Kışın gölgeye dayanırlığı da iyi olan tür , çok değişik toprak tiplerine adapte olabilir, ancak nötr veya asit yapıdaki yüksek verimli topraklarda en iyi performansını göstermektedir.Aşırı su  birikmeleri ve tuzluluk ise önemli sorunlar yaratabilmektedir.
                İngiliz çimi ile yapılan karışımlarda  biçim zamanı ve yüksekliği çok önemlidir. Biçimin 2 cm.den daha derinden yapılması İngiliz çiminin seyrekleşmesine ve kısa sürede ölmesine yol açar .Uzun ömürlü bir çim alan için biçimin 3-5 cm.den yüksekten yapılması önerilir.
                Yaprakları kaba ve sert olduğundan kaliteli bir çim örtüsü için düzenli biçim yapılmalıdır.
                 Büyüme mevsiminde azotlu gübrelemeye iyi cevap verir.Bu dönemde aylık 2-5 gr/m1N uygulanması gerekir.
                 İngiliz çimi , park ve bahçeler, spor alanları, kara yolları ve değişik amaçlı çim alanlarının yapımında kullanılır.
                                                                            
POA PRATENSİS (Çayır Salkım Otu)\
                Doğal olarak kuzey yarım kürede yaygın olan ve Kuzey Amerika’da çok kullanılan bir çim cinsidir.Uzun ömürlü bir bitkidir.Çok sık ve ince yapılı bir yeşil alan oluşturur.Yaprakları tipik kayık şeklinde , tüysüz, mavi-yeşil renklidir.Çimlenme ve sürme hızının yavaş olması nedeni ile tesisi oldukça zordur.Ancak uygun şartlarda kök sapları ile hızla yayılır.Rekabet gücü çok yüksektir.                                    
                 Uzun ömürlü bir çok yıllık yeşil alan buğdaygili olan tür dünyanın serin yağışlı  alan materyali olabilmektedir.Ancak sulanabiliyorsa, serin-yarı kurak veya serin-kurak bölgelerde de iyi bir yeşil alan materyali olabilmektedir. Kurak ve sıcak bu buğdaygilin gelişmesini ,sürgün oluşturmasını engellemekte, yaz kuraklarında uyku konumu da ortaya çıkabilmektedir. Ancak uzun kurak dönemlerden sonra koşullar iyiye gittiğinde, rizomlarından ve uyuyan bitki taçlarından yeni sürgünler oluşturarak alanı yeniden kaplayabilir.
                   Nemli, drenajı iyi, verimli , nötr veya hafif asit  (pH6-7)toprakları sever.Drenajı bozuk , fazla asit topraklarda kısa sürede seyrekleşir.Park ve bahçeler, oyun ve spor alanları için yapılan karışımlarda çok kullanılır.
      

 Kaynaklar:Peyzaj Mimarlığında Çim  ve Spor Alanlarının Yapımı(Prof. Dr. Güngör Uzun )
                  Çim Alanlar Yapım Ve Bakım Tekniği                         ( Prof. Dr. Evset Açıkgöz)
                  Çim Tekniği Yeşil Alanların Ekimi Dikimi ve Bakımı  (Prof. Dr. Rıza Avcıoğlu)